Menu Luk

Kulturudvalg for Bakkegården
Udvalg for u
nderholdning og musik

 

Formål:

 • Bakkegården ønsker at gennemføre flere arrangementer af underholdende karakter.

 • Arrangementerne skal dække så bredt genremæssigt som muligt

 • Arrangementer skal fordeles med lige mange i forårs- og efterårssæsonen.

 • Arrangementerne skal være i overensstemmelse med økonomien – årligt/halvårligt fastsættes et max.-beløb

 • Arrangementerne skal fordeles fortrinsvis på fredage – fredagcaféer. I perioden sidste fredag i januar til 1. maj og sidste fredag i september til 1. december

 • Arrangementerne skal om muligt koordineres med byens øvrige kulturelle arrangementer.

Udvalget skal bestå af mindst 5 medlemmer, hvoraf Bakkegårdens formand og kasserer er fødte medlemmer.

De øvrige medlemmer udpeges på generalforsamlingen, således at valgperioden er efter samme retningslinjer som valg af bestyrelse. Der udpeges/vælges 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år.

Arbejdet består af flg.:

 • Indkaldelse til musikmøde en til to gange årligt eller efter behov.

 • Planlægning af datoer for arrangementer

 • Aftale med eventuelle kunstnere herunder aftale om pris og indgåelse af kontrakt

 • Ansøgning til Odense kommune omkring underskudsdækningsgaranti.

 • Opdatere hjemmesiden med de forskellige arrangementer, så snart halvåret er udløbet.

 • Skrive til Højby Nyt om de forskellige arrangementer.

 • Sende oplysninger om de forskellige arrangementer til koordinator for pressemeddelelser.

Ovenfor anførte formulering er vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. februar 2012.
Forelagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. april 2012.

Udvalget har følgende medlemmer:

 

Erik Frandsen
Syvhøjevej 130
5260 Odense S
Tlf. 28 14 04 76
Mail: formand@foreningen-bakkegaarden.dk

 

 

 

 

Bente Melgaard
Troenseholm 6
5260 Odense S
Tlf: 21 76 83 02
Mail: kasserer@foreningen-bakkegaarden.dk

 

 

 

 

Vibeke Alrø
Ugletoften 22
5260 Odense S
Tlf. 24 47 22 15
Mail: vibeke.alroe@mail.dk

 

 

 

 

Anne Bøttiger
Klaus Berntsensvej 37
5260 Odense S
Tlf: 28 23 14 51
Mail: bottiger@webspeed.dk

 

 

Anne-Mette Eilsø
Bakkegårdslunden 49
Tlf 30 55 29 14
anne.mette.eilsoe@gmail.com