Menu Luk

Kunstudvalget for Bakkegården

Formål:

 • Bakkegården ønsker skiftende kunstudstillinger
 • Varigheden af disse udstillinger må være tre måneder – hen over sommeren 6 mdr
 • Lokale kunstnere har fortrinsret
 • Kunsten ophænges på kunstnerens eget ansvar
 • Kunsten skal være af billedmæssig form til ophængning på vægge i alle rum og bestå af ca. 25 kunstværker i forskellig størrelse
 • Bakkegården vil ikke forpligtes til at aftage noget af kunsten, da det ikke er i overensstemmelse med Bakkegårdens vedtægter

Udvalget skal bestå af mindst fire medlemmer, som vælger en tovholder og fordeler arbejdet mellem sig.
Der skal afholdes mindst to årlige møder.
Kunstudvalget udpeges af bestyrelsen for en toårig periode efter samme retningslinjer som i foreningens vedtægter.

Arbejdet består i flg.:

 • Aftale med skiftende kunstnere, som udvælges af mindst to af udvalgets medlemmer
 • udfærdige en underskrevet skriftlig aftale med kunstneren indeholdende betingelser for udstillingen
 • Være behjælpelig med fremvisning af lokalerne inden ophængningen, så kunstneren kender pladsen til deres kunst
 • Indgå aftaler om tid for ophængning
 • Kontakt inden ophængning
 • Hjælp til ophængning
 • Hjælp til nedtagning
 • Kontakt til kunstneren ang. stof til hjemmesiden
 • Opdatere Bakkegårdens hjemmeside om kommende kunstnere
 • Skrive til Højby Nyt om kommende kunstnere

Vedtaget af bestyrelsen 2022.

Udvalget har følgende medlemmer:

Karin Rosenbæk
Troenseholm 18
5260 Odense S
Tlf: 29 21 68 69
Mail: karinmariarosenbaek@gmail.com

 

 

 

 

 

Dorthe Frandsen
Syvhøjevej 252
5260 Odense S
Tlf: 23 95 84 08
Mail: dorthe.bech.frandsen@gmail.com

 

 

 

Erik Frandsen
Syvhøjevej 252
5260 Odense S
Tlf. 28 14 04 76
Mail: formand@foreningen-bakkegaarden.dk

 

 

 

 

Kenneth Smidt
Klaus Berntsens Vej 80
5260 Odense S
Tlf: 29 47 88 91
Mail: kenneth@kksmidt.dk