Kontrolrapport

Underholdnings-/musikudvalg for Bakkegården

Formål:

Udvalget skal bestå af mindst 5 medlemmer, hvoraf Bakkegårdens formand og kasserer er fødte medlemmer.

De øvrige medlemmer udpeges på generalforsamlingen, således at valgperioden er efter samme retningslinjer som valg af bestyrelse. Der udpeges/vælges 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år.

Arbejdet består af flg.:

Ovenfor anførte formulering er vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. februar 2012.
Forelagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. april 2012.

Udvalget har følgende medlemmer:

 

Vibeke Alrø
Ugletoften 22
5260 Odense S
Tlf. 24 47 22 15
Mail: vibeke.alroe@mail.dk
Anne Bøttiger
Klaus Berntsensvej 37
5260 Odense S
Tlf: 28 23 14 51
Mail: bottiger@webspeed.dk
Marjori Madsen

 

Marjori Madsen
Kærnehøjvej 62
5260 Odense S
Tlf: 51 94 70 65
Mail: BM1412@gmail.com

 

Carina Andersen

Carina Andersen
Ugletoften 133
5260 Odense S
Tlf: 40 46 44 74
Mail:
kasserer-bakkegaarden@outlook.dk

Karin Maria Rosenbæk
Troenseholm 18
5260 Odense S
Tlf. 29 21 68 69

Mail: karinmariarosenbaek@gmail.com