Kontrolrapport

Kunstudvalget for Bakkegården

Formål:

Udvalget skal bestå af mindst tre medlemmer, som fordeler arbejdet mellem sig.

Disse udpeges af bestyrelsen for en toårig periode efter samme retningslinjer som i foreningens vedtægter.

Arbejdet består i flg.:

Ovenfor anførte formulering er vedtaget på bestyrelsesmøde den 09.februar 2012.
Forelagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. april 2012.

Udvalget har følgende medlemmer:

Ole Bøttiger

Ole Bøttiger
Klaus Berntsensvej 37
5260 Odense S
Tlf: 28 20 31 14
Mail: bottiger@webspeed.dk

 

Anne Bøttiger

Dorthe Frandsen
Syvhøjevej 252
5260 Odense S
Tlf: 23 95 84 04
Mail: dorthe.bech.frandsen@gmail.com

 

Hans Hougaard

 

Henning Larsen
Nr. Lyndelsevej 21 st.tv.
5260 Odense S
Tlf: 65 95 85 40
Mail: henning@langelarsen. dk