Kontrolrapport

Kunstudvalget for Bakkegården

Formål:

Udvalget skal bestå af mindst fire medlemmer, som vælger en tovholder og fordeler arbejdet mellem sig.
Der skal afholdes mindst to årlige møder.
Kunstudvalget udpeges af bestyrelsen for en toårig periode efter samme retningslinjer som i foreningens vedtægter.

Arbejdet består i flg.:

Vedtaget af bestyrelsen 2018.

Udvalget har følgende medlemmer:

Ole Bøttiger

Ole Bøttiger
Klaus Berntsensvej 37
5260 Odense S
Tlf: 28 20 31 14
Mail: bottiger@webspeed.dk

 

Anne Bøttiger

Dorthe Frandsen
Syvhøjevej 252
5260 Odense S
Tlf: 23 95 84 04
Mail: dorthe.bech.frandsen@gmail.com
Henning Larsen

 

Henning Larsen
Nr. Lyndelsevej 21st.tv.
5260 Odense S
Tlf: 65 95 85 40
Mail: henning@langelarsen.dk

 

 

Bente Meldgård

Bente Meldgård
Troenseholm 6
5260 Odense S
Tlf: 21 76 83 02
Mail: beme@privat.tele.dk