Kontrolrapport

Arrangementer efteråret 2021

Bakkegårdens bestyrelse byder velkommen til et nyt og spændende efterår, hvor vi forhåbentlig har ramt ind med gode oplevelser for alle.

På gensyn til dejligt musikalsk efterår på Bakkegården

Venlig hilsen
Bakkegårdens bestyrelse

Husk Coronapas

Bakkegården er åben for alle – medlemskab ikke nødvendigt.

1. okt. Harvest Moon
8. okt. French Connection
26. okt. Mavedans
29. okt. Romsmagning Udsolgt
5. nov. Hyggespisning Aflyst
12. nov. Svøbsk
14. november Børneteater: De 4 ønsker
19. nov. Mainly Irish Udsolgt

Hvis du ønsker at tilmelde dig via mail, kan du sende en mail til bakkegaardenhojby@gmail.com, men husk at oplyse:

Arrangement.
Navn på tilmeldte.
Telefonnummer.
Antal personer, heraf antal spisende personer.

 

Klik her for at se det trykte Caféprogram for spændende arrangementer(PDF).

Tilbageblik: Se under Scrapbog eller
Se program for forår 2010
Se program for efterår 2010
Se program for forår 2011
Se program for efterår 2011
Se program for forår 2012

Se program for efterår 2012
Se program for forår 2013
Se program for efterår 2013
Se program for forår 2014
Se program for efterår 2014
Se program for forår 2015
Se program for efterår 2015
Se program for forår 2016
Se program for efterår 2016

Se program for forår 2017
Se program for efterår 2017
Se program for forår 2018
Se program for efterår 2018

Se program for forår 2019
Se program for efterår 2019
Se program for forår 2020
Se program for efterår 2020

Se program for forår 2021

Caféprogram

To gange om året husstandsomdeles Bakkegårdens Caféprogram i Højby / Lindved og Allerup - området.
Ønsker man at få tilsendt caféprogrammet eller vil man tilbyde at være omdeler, kan henvendelse ske til  Palle Sølyst tlf. 50480714 mail: pallesbmw@gmail. com